תקנון אתר

כללי

 •  www.play-smarti.co.il   הנו אתר אינטרנט המוכר משחקים ערכיים וחינוכיים בתחום המדעים - המבוססים תכנים מתוך תכנית הלימודים של משרד החינוך. 
 • גלישה באתר ו\או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם וזאת עפ"י שיקול דעתה בלעדי וללא צורך במתן התראה ו\או הודעה מוקדמת.
 • רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שהינו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל.
 •  מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם, והכול כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי. 
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשנותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על מוצרים במבצע לא תינתן הנחה נוספת, אין כפל מבצעים אלא אם צויין זאת במפורש.
 • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות/צבע/אריזות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את הנהלת האתר.
 • עלות המוצרים וכן המשלוחים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החזרות וביטול עיסקה

 • ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים, עטופים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש. 
 • מרגע שהגיע המוצר למשרדי החברה ונמצא כי כל החלקים קיימים, המוצר ארוז כחדש, לא ניזוק או נפגע, תזכה החברה את הלקוח במלוא מחיר המוצר בניכוי דמי המשלוח. במידה וישנו נזק ו\או חסרים חלקים מהמוצר המקורי, לא יינתן החזר כספי, הובלת המוצר המוחזר תיעשה על ידו ובאחריותו של הלקוח בלבד.

אבטחת האתר

 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית ונגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים.
 • רכישה וביצוע התשלום של המוצרים באתר מתבצעת באמצעות מערכת סליקה אינטרנטית מאובטחת ומאפשר קנייה בטוחה, יובהר כי האחריות בגין פעולת הסליקה חלה אך ורק על החברה האמונה לכך.

הליך רכישה באתר

 • המשלוח מרוכז לקנייה אחת. 
 • אם לא כל המוצרים נמצאים במלאי, המשלוח יתעכב עד הגעת המוצרים החסרים וכולם ישלחו ביחד. גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג, בכפוף לכך שהנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה תוך זמן סביר. עם זיכויו כאמור מוותר הלקוח על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

הספקה והובלת המוצרים

 • הנהלת האתר ו/או הספקים ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח. 
 • אין לראות בהנהלת האתר ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים לרבות סגר, שביתות השבתות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל ובנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, לרבות עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים ו/או בעיות כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה. 
 • לעיתים נקודות חלוקה/לוקרים עמוסים ולכן תצטרך חברת השליחויות עפי שיקולה לבחור נקודת איסוף שונה ממה שבחר הלקוח בעת ההזמנה. נקודת האיסוף תהיה קרובה לנקודה שנבחרה.
 • זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים- ימי ראשון עד חמישי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג , חול המועד וימי חג. 
 • המוצרים יסופקו באמצעות חברת שליחויות חיצונית תוך זמן משוער של עד 7 ימי עסקים *בימי עסקים (לא כולל שישי שבת וימי חג), לא כולל יום ביצוע ההזמנה.
 • הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 12:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
 • מובהר, כי החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את אופן השילוח.

זכויות האתר והמוצרים הנמכרים

 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור אליו. 
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 •  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב. 
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 • קיימת הגנה של זכויות יוצרים למוצרים/משחקים/המותג פליי סמרטי בכל תוכן/כתיבה/ עיצוב גרפיקה /קטעי וידאו/תמונות הנמכרים ומוצגים באתר וברשת.
 •  הזכויות יוצרים הן של בעלי האתר והמותג פליי סמרטי. אין להפיץ ו/או לשכפל ו/או חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לעשות כל שימוש במידע ו/או להציג ולפרסם. 
 • כל פעולה מהווה הפרה או פגיעה בקניין במישרין או בעקיפין.
 •  

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

 • בעלי המותג "פליי סמרטי " נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים כדי לשמור על מידע פרטי שמשתמשי אתר www.play-smarti.co.il   מוסרים לה. יחד עם זאת, אין באפשרותה של החברה להבטיח הגנה על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באפשרותה להבטיח הגנה מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. למשתמש באתר לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם, והחברה לא תהיה אחראית, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למי ממשתמשי האתר או מי מטעמם אם מידע (כהגדרתו להלן) הגיע ו/או נחשף לצד שלישי כלשהו, דלף, אבד ו/או נעשה בו שימוש כלשהו שלא ברשות. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטים שמסר ובמידע, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • החברה שומרת את המידע ומשתמשת בו, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות הדין החל, לצורך ובמסגרת ניהול האתר והפעלתו והאפשרות לתת שירותים למשתמשים ובכלל זה (א) לצורך ניהול רישום המשתמש באתר, זיהויו מתן גישה לשימוש באתר; (ב) לאפשר את ביצוע ומימוש הרכישות באמצעות האתר – ובכלל זה יצירת קשר עם המשתמש למתן עדכונים ו/או הודעות אינפורמטיביות בקשר עם השירותים הניתנים ו/או המוצרים הנמכרים באמצעות האתר, ניהול תשלומים, ביצוע בקרה ומניעת הונאות, ניהול החזרות ובירורים ועוד; (ג) לאפשר סיוע בבקשות או בפניות של משתמש; (ד) למטרות שיווק וקידום מכירות, ובכלל זה ניהול הרשמה ומנוי לניוזלטר, פניה למשתמש בכל דרך ובכלל זה למטרות שיווק, דיוור ישיר, שליחת מידע בנוגע למוצרים של החברה במגוון אמצעים ובכלל זה דואר אלקטרוני או מסרון (SMS / וואטצאפ
 •